2005/Dec/27

เมื่อพูดถึงการฝึกเพาะกาย เรามักจะนึกถึงรูปร่างของผู้ชาย ที่มีกล้ามเนื้อคมชัด รูปร่างสมส่วน สวยงามแข็งแรง และบึกบึนสมชายชาตรี เพราะว่าการเพาะกายเป็นวิธีการออกกำลังกาย เพียงวิธีเดียว ที่คุณจะสามารถเลือกสร้าง หรือปรับปรุงรูปร่างได้อย่างที่คุณต้องการ

ส่วนใหญ่คนที่หันมาสนใจการเพาะกายก็เพราะมาจากสาเหตุความไม่พอใจในรูปร่างของตนเอง อาทิ คุณเป็นคนที่ผอมมากจนมองแล้วเหมือนโครงกระดูกเดินได้ หรืออาจเป็นประเภทที่มีไขมัน ส่วนเกินมากเกินไป หรือแม้แต่พวกที่ผอมแต่ลงพุงต้องการทำให้กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้น ซึ่งทั้งหมด จะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม แต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ต้อง แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคน

เป้าหมายในการฝึกเพาะกายส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 พวก โดยพวกแรกจะต้องการฝึกเพื่อให้มีกล้ามเนื้อสมส่วนตามความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ต้องการให้กล้ามเนื้อ มีขนาดใหญ่มากจนเกินไป มองเห็นกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจนและมีไขมันสะสมน้อย ซึ่งพวกนี้ ได้แก่ พวกนายแบบและนางแบบ นักกีฬา กลุ่มพวกลดความอ้วน ส่วนพวกที่สองจะต้องการฝึกเพื่อให้มีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ คมชัดและมีไขมันสะสมน้อย กลุ่มที่สองนี้จะต้องการฝึกเพื่อเข้าแข่งขันเพาะกาย จึงจำเป็นต้องสร้างกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่เต็มที่ ซึ่งจะเรียกพวกนี้ว่านักเพาะกาย หากคุณต้องการหุ่นแบบนายแบบก็จะต้องฝึกในแต่ละท่าด้วยน้ำหนัก ปานกลาง ทำจำนวนเซ็ท (set) และจำนวนครั้ง (rep) มาก ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายแบบแอโรบิค (aerobic) อย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณไม่มีขนาดใหญ่มากจนเกินไปและมีไขมันสะสมน้อยจนเห็นกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจน สำหรับ อาหารเสริมที่นิยมใช้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ควบคุมน้ำหนัก (weight-control) และลดไขมัน (fat burner) ยกตัวอย่างเช่น คาร์นิทีน (carnitine) โครเมียม (chromium) กาซีเนีย (garcinia) เป็นต้น การสร้างหุ่นนายแบบอาจใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างพื้นฐานของแต่ละคน หากคุณต้องการหุ่นแบบนักเพาะกาย ก็ต้องเริ่มจากการสร้างรูปร่างให้มีขนาดใหญ่เหมือนนักเพาะกายก่อน โดยการรับประทานอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรทและโปรตีนสูงแต่มีไขมันต่ำสำหรับการฝึก จะต้องใช้น้ำหนักในการฝึกแต่ละท่าค่อนข้างมาก ทำจำนวนเซ็ทและจำนวนครั้งน้อย และเมื่อได้รูปร่างและขนาดแบบนักเพาะกายแล้วก็จะฝึก เพื่อลดไขมันสะสมในร่างกายและปรับปรุงกล้ามเนื้อในส่วนที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ และเมื่อมีโปรแกรมการแข่งขันก็จะต้องทำการลดน้ำหนัก ให้อยู่ในรุ่นที่จะเข้าแข่งขันโดยการลดไขมันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยคงสภาพขนาดของกล้ามเนื้อให้มีขนาดเท่าเดิม อาหารเสริมที่กลุ่มนักเพาะกายเลือกใช้จะแบ่ง ออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพิ่มน้ำหนักตัว และกล้ามเนื้อ กลุ่มลดไขมัน กลุ่มเพิ่มพลังงานในการฝึก กลุ่มกระตุ้นกล้ามเนื้อและกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆ การสร้างรูปร่างแบบ นักเพาะกายจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปี เมื่อคุณเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปร่างทั้งสองแบบ จะเห็นได้ว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างสารอาหารและวิธีการฝึก จะต่างกันก็แต่เพียง นักเพาะกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารและการฝึกในปริมาณที่มากและหนักกว่า จากการเปรียบเทียบวิธีการฝึกเพาะกายของรูปร่างแบบต่างๆ ดังกล่าว จึงไม่ต้องกลัวว่าหากคุณต้องการหุ่นนายแบบ และฝึกเพาะกายแบบธรรมดาๆ ก็ไม่มีทางที่คุณจะได้รูปร่างแบบนักเพาะกายเป็นอันขาดและที่สำคัญ การฝึกเพาะกายและการควบคุมอาหารของทั้งสองแบบต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนอย่างเต็มที่ จึงจะเห็นผล

ความจำเป็นของกรดอะมิโน (Amino Acid) ในการเพาะกาย

ร่างกายของเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการรับประทานโปรตีนเข้าไปได้ทันที แต่จะเป็นต้อง ผ่านขบวนการย่อยสลายเป็นกรดอะมิโน (amino acid) ก่อน ซึ่งร่างกายจะนำเอากรดอะมิโนต่างๆ เหล่านี้ไปสร้างเป็นโปรตีนชนิดที่ร่างกายต้องการและนำไปซ่อมแซมส่วนต่างๆ ต่อไป

ดังนั้นหากร่างกายได้รับกรดอะมิโนเข้าไปโดยตรง ก็จะทำให้สามารถนำไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกรดอะมิโนมีทั้งสิ้นประมาณ 20 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปมักนิยมรับประทานกรดอะมิโนก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ และหลังฝึกเพาะกายทันทีเพื่อทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไปในขณะฝึก

นายแบบนางแบบ
 1. สร้างรูปร่างให้สมส่วน เน้นที่ความคมชัดของกล้ามเนื้อ
 2. ใช้น้ำหนักฝึกปานกลาง ทำจำนวนครั้งมาก
 3. ฝึกแอโรบิคมากเพื่อควบคุมไขมันตลอดเวลา
 4. ควบคุมการรับประทานอาหารอย่างเต็มที่ใน การรักษารูปร่าง
 5. ใช้เวลาในการฝึกวันละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
 6. เน้นอาหารเสริมในกลุ่มควบคุมน้ำหนักและลดไขมัน
 7. ใช้เวลาในการสร้างรูปร่างอย่างน้อย 2-3 เดือน
 1. สร้างรูปร่างให้มีขนาดใหญ่ เน้นที่ขนาดของกล้ามเนื้อ และความคมชัด
 2. ใช้น้ำหนักในการฝึกมาก ทำจำนวนครั้งเท่าที่ทำได้
 3. ฝึกแอโรบิคมากในช่วงโชว์หรือแข่งขันเท่านั้น
 4. รับประทานอาหารมาก โดยเน้นจำพวกโปรตีน คาร์โบ- ไฮเดรทสูง และไขมันต่ำ เพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ
 5. ใช้เวลาในการฝึกครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
 6. เน้นอาหารเสริมในกลุ่มเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมัน
 7. ใช้เวลาในการสร้างรูปร่างอย่างน้อย 1-2 ปี


edit @ 2005/12/28 09:01:46

Comment

Comment:

Tweet


Hello! gefcded interesting gefcded site! I'm really like it! Very, very gefcded good!
#56 by (50.115.166.60|50.115.166.60) At 2014-02-10 09:50,
Hello! kcekeda interesting kcekeda site! I'm really like it! Very, very kcekeda good!
#55 by (119.188.46.42|119.188.46.42) At 2014-02-10 09:49,
Very nice site!
#54 by (196.25.222.50|196.25.222.50) At 2014-02-10 09:48,
Very nice site! cheap cialis http://opeyixa1.com/qovooo/4.html
#53 by (123.125.19.44|123.125.19.44) At 2014-02-10 09:48,
Very nice site! cheap cialis
#52 by (80.227.12.90|80.227.12.90) At 2014-02-10 09:47,
Very nice site! <a href="http://opeyixa1.com/qovooo/1.html">cheap viagra</a>
#51 by (177.2.16.44|177.2.16.44) At 2014-02-10 09:47,
Hello! kkafaae interesting kkafaae site! I'm really like it! Very, very kkafaae good!
#50 by (50.115.166.60|50.115.166.60) At 2014-02-10 09:47,
Hello! keebdeb interesting keebdeb site! I'm really like it! Very, very keebdeb good!
#49 by (187.1.9.194|187.1.9.194) At 2014-01-29 20:51,
Hello! cfdedbk interesting cfdedbk site! I'm really like it! Very, very cfdedbk good!
#48 by (178.83.166.53|178.83.166.53) At 2014-01-29 20:51,
Hello! ebdfefb interesting ebdfefb site! I'm really like it! Very, very ebdfefb good!
#47 by (178.63.53.80|178.63.53.80) At 2014-01-29 20:51,
Very nice site!
#46 by trytirye (103.7.57.18|115.182.10.144) At 2013-04-12 15:44,
Hello! kdaebke interesting kdaebke site! I'm really like it! Very, very kdaebke good!
#45 by ryttteiw (103.7.57.18|94.132.250.165) At 2013-04-12 15:41,
Very nice site!
#44 by piyyperr (103.7.57.18|208.112.33.211) At 2012-11-23 05:12,
Hello! bfadada interesting bfadada site! I'm really like it! Very, very bfadada good!
#43 by rpouetpo (103.7.57.18|78.46.108.144) At 2012-11-23 05:10,
Very nice site!
#42 by iyrwwtup (103.7.57.18|82.135.154.74) At 2012-11-15 21:46,
Hello! bdbgegf interesting bdbgegf site! I'm really like it! Very, very bdbgegf good!
#41 by yueoetir (103.7.57.18|121.205.2.94) At 2012-11-15 21:42,
Very nice site!
#40 by tyttyyuw (103.7.57.18|194.78.234.117) At 2012-05-13 20:14,
Hello! ddagkfe interesting ddagkfe site! I'm really like it! Very, very ddagkfe good!
#39 by upuuopyy (103.7.57.18|78.46.37.105) At 2012-05-13 20:12,
Very nice site!
#38 by tppepupt (103.7.57.18|82.244.254.100) At 2012-05-09 06:53,
Hello! cadbegk interesting cadbegk site! I'm really like it! Very, very cadbegk good!
#37 by pourwryr (103.7.57.18|77.79.13.96) At 2012-05-09 06:42,
comment2, natural viagra, free adult dating, free online dating service, cheap kool cigs, online viagra, acomplia, cialis levitra, uk adult dating service, free online dating sites, adipex, buy cialis line, viagra, rimonabant reputable purchase, sex dating seniors, bbw dating services, levitra, Phentermine, older gay dating sites,
#36 by adult dating uk (173.13.189.204) At 2010-10-19 14:46,
comment2, viagra, Adult Dating, cialis lilly, Online Dating, buy cheap cigarettes, adult sim dating games, dating chat sites, adipex, Viagra, Sex Dating, Levitra, gay dating,
#35 by Cialis (62.243.129.218) At 2010-10-19 13:11,
comment5, Adult Dating, cigarettes, cigarettes buy online, acomplia no appetite, adult dating uk, adipex fat loss drugs, viagra,
#34 by Dating Services (195.170.219.67) At 2010-10-19 10:07,
comment3, cialis online, cheap discount cigarettes, generic viagra, buy cigarettes, acomplia conditional approval, cialis.com, adult dating eu, adipex, cialis cause insomnia, sex dating, phentermine, cheap levitra,
#33 by Dating Services (210.105.3.131) At 2010-10-19 08:35,
comment5, Viagra, Adult Dating, cialis sales, online dating au, Discount Cigarettes, cambridge cigarettes, acomplia order on-line, online physicians cialis, adult dating services, free gay dating sites, Adipex, viagra, Rimonabant, girlfriend dating sex, mississippi dating services, cheap 37 5 phentermine,
#32 by Cialis (62.60.14.1) At 2010-10-19 05:35,
comment1, viagra professional 20 pills, Adult Dating, online dating australia free, Discount Cigarettes, newport cigarettes, Acomplia, buddhist dating sites, adipex-p ion amine, zimulti, original viagra, online dating for sex, top gay dating services, phentermine weight loss clinic's, levitra 60 pills,
#31 by viagra uk (212.138.113.15) At 2010-10-19 04:07,
comment5, cheap viagra tablets, cialis generic levitra viagra, adult dating services, Dating Sites, Viagra, online personals dating services, levitra generic cialis, phentermine, gay teens dating utah,
#30 by adult dating in sydney (41.215.233.146) At 2010-10-19 01:05,
JPyKvZ <a href="http://kygzbypnuott.com/">kygzbypnuott</a>, [url=http://fblsrgigcxzn.com/]fblsrgigcxzn[/url], [link=http://qxeixpsxowhn.com/]qxeixpsxowhn[/link], http://iadpfsmriokm.com/
#29 by dkkdqyal (94.251.117.204) At 2010-10-13 11:39,
ตอนนี้ผมอายุ33 รูปร่างอ้วนลงพุงครับ พยายามลดอาหาร ออกกำลังกายแต่หุ่นก็ยังเหมือนคนท้องอยู่ดี ผมอยากกลับมาหุ่นดีเหมือนเดิมครับ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง อย่างไหร่ ช่วยแนะนำด้วยครับ sad smile
#28 by runnae99 (124.120.175.188) At 2010-02-22 19:20,
#27 by หลิว (180.180.54.215) At 2009-12-10 12:11,
Very nice site!
#26 by uuirrywy (196.218.131.98) At 2009-10-04 20:58,
เจ๋งไปเลย กำลังอยากได้แบบนายแบบอยู่พอดี
เกรทๆHot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
#25 by Human At 2009-09-25 03:02,
อยากหุ่นแบบนั้นแต่น้อยกว่านิดนึงอ่าเอาแบบนั้นเรยน่ะ ฮะๆๆๆๆๆๆ
#24 by (203.118.124.113) At 2009-06-09 19:32,
#23 by (61.19.66.13) At 2009-04-30 18:21,
big smile
#22 by (77.110.193.116) At 2009-01-06 21:00,
ไม่รู้วิธีเล่นแบบถูกต้องและอาหารช่วยบอกเป็นคอสการเล่นได้ไหมคับ เอาแบบเล่น 1-2 ปี ขอบคุณมากๆคับ
#21 by สิทธิโชค เย็นสุวรรณ (203.172.198.94) At 2008-12-25 11:56,
ถ้าคุณเป็นมือใหม่พึ่งจะเริ่มหันมาเล่นเวท พึ่งจะเริ่มสนใจการออกกำลังกาย จริงอยู่ที่ทุกๆตำรา บอกไว้ว่าเราต้องใช้น้ำหนักที่หนักมาก จนเรายกได้แค่ 8-12 ครั้งเท่านั้น แล้วหมดแรงใน set นั้นๆ ยกต่อไม่ไหวแล้ว เพื่อให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น จนถึงคุณอาจจะเคยผ่านตากับเทคนิคที่ยกกันแค่ 4-6 ครั้งต่อ set ด้วยน้ำหนักมากๆ กันมาแล้ว ทั้งสองรูปแบบก็เป็นวิธีที่ถูกต้องครับ แต่...

มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นใหม่ๆนัก มือใหม่ต้องฝึกอย่างมือใหม่ครับ ค่อยๆเริ่มด้วยน้ำหนักที่เราเล่นได้ เพื่อสร้างความแข็งแรงพื้นฐาน เพื่อบอกร่างกายก่อนว่า ใกล้แล้วนะ แกใกล้จะเจอกับการฝึกหนัก ที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะ ค่อยๆให้ร่างกายได้ปรับตัว เล่นด้วยเทคนิค High Rep ไปก่อน เพราะการเล่นด้วยจำนวนครั้งมากๆ จะทำให้คุณเล่นด้วยน้ำหนักที่เบา ไปอย่างอัตโนมัติ

เริ่มด้วยน้ำหนักที่เบาแล้วทำท่าทาง การเคลื่อนไหวในการฝึกแต่ละท่า แต่ละครั้งให้ถูกต้อง จะได้ผลดีกว่าที่จะพยายามเสี่ยงเล่นหนักๆเลยตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือการไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควร แล้วเมื่อมีประสบการณ์ และความพร้อมในการเล่นเพิ่มขึ้น ค่อยปรับรูปแบบการฝึกอีกครั้งก็ยังไม่สาย

Posted on October 3, 2007 7:29 AM | Permalink

คือผมเป้นมือไหม่ ไม่ทราบต้องฟึกแบบใหนครับ
#20 by cat (58.8.84.240) At 2008-07-17 14:38,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile
#19 by ll (118.174.87.138) At 2008-07-02 14:04,
big smileการเล่นเพาะกายมีเทคนิคอย่างไรบ้างครับ
#18 by วัชณชัญท์ วกรโอกรีติรัตณฌัชพฤกษ์ (118.174.46.158) At 2008-04-19 20:10,
หุ่นนายแบบ
#17 by (222.123.86.70) At 2007-11-15 16:34,
กำลังฝึกยกนำหนักอยู่ อยากได้กล้ามเล็กๆพอสวย หน้าอกใหญ่ขึ้น เอวคอด ไม่มีหน้าท้อง อยากได้วิธีที่ถูกต้องหาที่ไหนคะ
#16 by รัชนี (125.24.245.13) At 2007-09-03 17:20,
ผมอยากมีกล้ามใหญ่ๆ ดูแมนๆ มากๆ ครับ สาว ๆ จะได้มาสนใจมากๆ ครับ
#15 by เปิ้ง (125.27.251.227) At 2007-08-24 22:06,
ผมอยากมีกล้ามใหญ่ๆ ดูแมนๆ มากๆ ครับ สาว ๆ จะได้มาสนใจมากๆ ครับ
#14 by เปิ้ง (125.27.251.227) At 2007-08-24 22:06,
'.[;lplp[
#13 by (203.113.17.163) At 2007-07-13 13:16,
#12 by (203.188.40.196) At 2007-02-03 12:39,
#11 by (203.188.40.196) At 2007-02-03 12:39,

เร้าใจสุดๆ กับ สินค้านำเข้า แฟนไม่ผิดหวัง
ตุ๊กตายาง dildo สั่นได้ควงได้ กางเกงเลส
อุปกรณ์เสริม
สำรับคู่รัก และอุปกรณ์ที่เพิ่มความสุขส่วนตัว
อึด ทน นาน
ขอ catalog ติดต่อที่
Onshop99hotmail.com
085-1138905
087-5004051
#10 by lilly (203.113.38.11) At 2006-12-19 03:20,
Hello.Thanks so much.
#9 by Kamagra (195.188.16.14) At 2006-11-03 05:36,
ผมมาส่วนใจกีฬาเพาะกายเพราะร่างผมผอมมากๆๆ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีใครช่วยที่คับ พึ่งเล่นได้ไม่กีวันเองคับ
#8 by bo (202.57.182.179) At 2006-09-23 10:14,
Very interesting and professional site! Good Luck!
#7 by Halcion (203.113.13.3) At 2006-09-14 21:09,

ทิน
View full profile