2005/Dec/27

เมื่อพูดถึงการฝึกเพาะกาย เรามักจะนึกถึงรูปร่างของผู้ชาย ที่มีกล้ามเนื้อคมชัด รูปร่างสมส่วน สวยงามแข็งแรง และบึกบึนสมชายชาตรี เพราะว่าการเพาะกายเป็นวิธีการออกกำลังกาย เพียงวิธีเดียว ที่คุณจะสามารถเลือกสร้าง หรือปรับปรุงรูปร่างได้อย่างที่คุณต้องการ

ส่วนใหญ่คนที่หันมาสนใจการเพาะกายก็เพราะมาจากสาเหตุความไม่พอใจในรูปร่างของตนเอง อาทิ คุณเป็นคนที่ผอมมากจนมองแล้วเหมือนโครงกระดูกเดินได้ หรืออาจเป็นประเภทที่มีไขมัน ส่วนเกินมากเกินไป หรือแม้แต่พวกที่ผอมแต่ลงพุงต้องการทำให้กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้น ซึ่งทั้งหมด จะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม แต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ต้อง แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคน

เป้าหมายในการฝึกเพาะกายส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 พวก โดยพวกแรกจะต้องการฝึกเพื่อให้มีกล้ามเนื้อสมส่วนตามความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ต้องการให้กล้ามเนื้อ มีขนาดใหญ่มากจนเกินไป มองเห็นกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจนและมีไขมันสะสมน้อย ซึ่งพวกนี้ ได้แก่ พวกนายแบบและนางแบบ นักกีฬา กลุ่มพวกลดความอ้วน ส่วนพวกที่สองจะต้องการฝึกเพื่อให้มีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ คมชัดและมีไขมันสะสมน้อย กลุ่มที่สองนี้จะต้องการฝึกเพื่อเข้าแข่งขันเพาะกาย จึงจำเป็นต้องสร้างกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่เต็มที่ ซึ่งจะเรียกพวกนี้ว่านักเพาะกาย หากคุณต้องการหุ่นแบบนายแบบก็จะต้องฝึกในแต่ละท่าด้วยน้ำหนัก ปานกลาง ทำจำนวนเซ็ท (set) และจำนวนครั้ง (rep) มาก ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายแบบแอโรบิค (aerobic) อย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณไม่มีขนาดใหญ่มากจนเกินไปและมีไขมันสะสมน้อยจนเห็นกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจน สำหรับ อาหารเสริมที่นิยมใช้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ควบคุมน้ำหนัก (weight-control) และลดไขมัน (fat burner) ยกตัวอย่างเช่น คาร์นิทีน (carnitine) โครเมียม (chromium) กาซีเนีย (garcinia) เป็นต้น การสร้างหุ่นนายแบบอาจใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างพื้นฐานของแต่ละคน หากคุณต้องการหุ่นแบบนักเพาะกาย ก็ต้องเริ่มจากการสร้างรูปร่างให้มีขนาดใหญ่เหมือนนักเพาะกายก่อน โดยการรับประทานอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรทและโปรตีนสูงแต่มีไขมันต่ำสำหรับการฝึก จะต้องใช้น้ำหนักในการฝึกแต่ละท่าค่อนข้างมาก ทำจำนวนเซ็ทและจำนวนครั้งน้อย และเมื่อได้รูปร่างและขนาดแบบนักเพาะกายแล้วก็จะฝึก เพื่อลดไขมันสะสมในร่างกายและปรับปรุงกล้ามเนื้อในส่วนที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ และเมื่อมีโปรแกรมการแข่งขันก็จะต้องทำการลดน้ำหนัก ให้อยู่ในรุ่นที่จะเข้าแข่งขันโดยการลดไขมันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยคงสภาพขนาดของกล้ามเนื้อให้มีขนาดเท่าเดิม อาหารเสริมที่กลุ่มนักเพาะกายเลือกใช้จะแบ่ง ออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพิ่มน้ำหนักตัว และกล้ามเนื้อ กลุ่มลดไขมัน กลุ่มเพิ่มพลังงานในการฝึก กลุ่มกระตุ้นกล้ามเนื้อและกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆ การสร้างรูปร่างแบบ นักเพาะกายจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปี เมื่อคุณเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปร่างทั้งสองแบบ จะเห็นได้ว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างสารอาหารและวิธีการฝึก จะต่างกันก็แต่เพียง นักเพาะกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารและการฝึกในปริมาณที่มากและหนักกว่า จากการเปรียบเทียบวิธีการฝึกเพาะกายของรูปร่างแบบต่างๆ ดังกล่าว จึงไม่ต้องกลัวว่าหากคุณต้องการหุ่นนายแบบ และฝึกเพาะกายแบบธรรมดาๆ ก็ไม่มีทางที่คุณจะได้รูปร่างแบบนักเพาะกายเป็นอันขาดและที่สำคัญ การฝึกเพาะกายและการควบคุมอาหารของทั้งสองแบบต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนอย่างเต็มที่ จึงจะเห็นผล

ความจำเป็นของกรดอะมิโน (Amino Acid) ในการเพาะกาย

ร่างกายของเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการรับประทานโปรตีนเข้าไปได้ทันที แต่จะเป็นต้อง ผ่านขบวนการย่อยสลายเป็นกรดอะมิโน (amino acid) ก่อน ซึ่งร่างกายจะนำเอากรดอะมิโนต่างๆ เหล่านี้ไปสร้างเป็นโปรตีนชนิดที่ร่างกายต้องการและนำไปซ่อมแซมส่วนต่างๆ ต่อไป

ดังนั้นหากร่างกายได้รับกรดอะมิโนเข้าไปโดยตรง ก็จะทำให้สามารถนำไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกรดอะมิโนมีทั้งสิ้นประมาณ 20 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปมักนิยมรับประทานกรดอะมิโนก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ และหลังฝึกเพาะกายทันทีเพื่อทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไปในขณะฝึก

นายแบบนางแบบ
 1. สร้างรูปร่างให้สมส่วน เน้นที่ความคมชัดของกล้ามเนื้อ
 2. ใช้น้ำหนักฝึกปานกลาง ทำจำนวนครั้งมาก
 3. ฝึกแอโรบิคมากเพื่อควบคุมไขมันตลอดเวลา
 4. ควบคุมการรับประทานอาหารอย่างเต็มที่ใน การรักษารูปร่าง
 5. ใช้เวลาในการฝึกวันละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
 6. เน้นอาหารเสริมในกลุ่มควบคุมน้ำหนักและลดไขมัน
 7. ใช้เวลาในการสร้างรูปร่างอย่างน้อย 2-3 เดือน
 1. สร้างรูปร่างให้มีขนาดใหญ่ เน้นที่ขนาดของกล้ามเนื้อ และความคมชัด
 2. ใช้น้ำหนักในการฝึกมาก ทำจำนวนครั้งเท่าที่ทำได้
 3. ฝึกแอโรบิคมากในช่วงโชว์หรือแข่งขันเท่านั้น
 4. รับประทานอาหารมาก โดยเน้นจำพวกโปรตีน คาร์โบ- ไฮเดรทสูง และไขมันต่ำ เพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ
 5. ใช้เวลาในการฝึกครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
 6. เน้นอาหารเสริมในกลุ่มเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมัน
 7. ใช้เวลาในการสร้างรูปร่างอย่างน้อย 1-2 ปี


edit @ 2005/12/28 09:01:46

Comment

Comment:

Tweet


Hello! gefcded interesting gefcded site! I'm really like it! Very, very gefcded good!
#56 by (50.115.166.60|50.115.166.60) At 2014-02-10 09:50,
Hello! kcekeda interesting kcekeda site! I'm really like it! Very, very kcekeda good!
#55 by (119.188.46.42|119.188.46.42) At 2014-02-10 09:49,
Very nice site!
#54 by (196.25.222.50|196.25.222.50) At 2014-02-10 09:48,
Very nice site! cheap cialis http://opeyixa1.com/qovooo/4.html
#53 by (123.125.19.44|123.125.19.44) At 2014-02-10 09:48,
Very nice site! cheap cialis
#52 by (80.227.12.90|80.227.12.90) At 2014-02-10 09:47,
Very nice site! <a href="http://opeyixa1.com/qovooo/1.html">cheap viagra</a>
#51 by (177.2.16.44|177.2.16.44) At 2014-02-10 09:47,
Hello! kkafaae interesting kkafaae site! I'm really like it! Very, very kkafaae good!
#50 by (50.115.166.60|50.115.166.60) At 2014-02-10 09:47,
Hello! keebdeb interesting keebdeb site! I'm really like it! Very, very keebdeb good!
#49 by (187.1.9.194|187.1.9.194) At 2014-01-29 20:51,
Hello! cfdedbk interesting cfdedbk site! I'm really like it! Very, very cfdedbk good!
#48 by (178.83.166.53|178.83.166.53) At 2014-01-29 20:51,
Hello! ebdfefb interesting ebdfefb site! I'm really like it! Very, very ebdfefb good!
#47 by (178.63.53.80|178.63.53.80) At 2014-01-29 20:51,
Very nice site!
#46 by trytirye (103.7.57.18|115.182.10.144) At 2013-04-12 15:44,
Hello! kdaebke interesting kdaebke site! I'm really like it! Very, very kdaebke good!
#45 by ryttteiw (103.7.57.18|94.132.250.165) At 2013-04-12 15:41,
Very nice site!
#44 by piyyperr (103.7.57.18|208.112.33.211) At 2012-11-23 05:12,
Hello! bfadada interesting bfadada site! I'm really like it! Very, very bfadada good!
#43 by rpouetpo (103.7.57.18|78.46.108.144) At